Hello Titty
NOMS # EQU. PJ B A PTS FUS AVN DN PUN BG BE JM
Jean-Franois Manouvrier 94 HT 11 17 12 29 1 en 1 1   2 1 1 4
Yan Octeau 69 HT 12 9 16 25 0 en 1     2 1   3
Karl Samson 89 HT 7 9 7 16 0 en 2 2         3
Philippe Mongeau 27 HT 7 8 2 10       1     1
#8 8 HT 7 5 5 10         1    
#99 99 HT 4 5 2 7             1
Gabriel 42 HT 5 2 5 7       1      
JP Verreault 73 HT 4 2 1 3 1 en 1            
JM Arseneau 97 HT 1 2 0 2 0 en 1 1          
JŽrŽmie 13 HT 2 1 0 1              
#14 14 HT 1 1 0 1              
#12 12 HT 1 0 0 0              
#21 21 HT 1 0 0 0              
Isabelle Perreault x HT 1 0 0 0              
GARDIEN # EQU. PJ BA MOY FICHE T FUS BFUS %FUS PTS PUN BL JM
Maxime Delland 9 HT 12 79 6,58 4-7-0-1 6 1 67% 2      
PJ = Parties jouees        
B = Buts marquŽs        
A = Assitance        
PTS = Points        
FUS = Buts Fusillade        
AN = Buts Avantage Numerique        
DN = Buts Desavantage Numerique        
PUN = Punitions        
BG = But Gagnant        
JM = Joueur du match        
BA = Buts AccordŽs        
MOY = Moyenne Buts Par Match        
TFUS = Tirs Reu en Fusillade        
BFUS = Buts AccordŽs en Fusillade        
%FUS = % Arrt en Fusillade        
* = Sorti du match par l'arbitre (Possibilite suspension)      
x = Sorti du match pour 3 punitions dans le meme match      
Bƒ = But ƒgalisateur        
BL = Blanchissage