Tomates Tueuses
NOMS # EQU. PJ B A PTS FUS AVN DN PUN BG BE JM
Alexandre Bourdage 66 TOM 12 32 13 45 1 en 2   3 2 1 1 6
Franois Lelivre 6 TOM 11 17 12 29 1 en 2 1     1   5
#43 43 TOM 6 10 3 13 0 en 1     5     2
Jean-Pascal Provost 9 TOM 9 2 10 12   1   1      
Marc-AndrŽ Beauchesne 13 TOM 10 0 11 11 0 en 1            
Luc Gauvin 19 TOM 11 3 4 7       4      
Vincent Blanchard 12 TOM 11 4 2 6   1   5 *      
Benoit LŽonard 81 TOM 10 1 4 5       2      
Pierre-Philippe BŽrubŽ 56 TOM 12 1 2 3       4      
#0 0 TOM 1 1 0 1       1      
#44 44 TOM 1 0 0 0              
#63 63 TOM 1 0 0 0       2      
#1 1 TOM 1 0 0 0              
#96 96 TOM 1 0 0 0              
GARDIEN # EQU. PJ BA MOY FICHE T FUS BFUS %FUS PTS PUN BL JM
Guy Vermette 22 TOM 12 97 8,08 2-8-2-0 6 2 67%        
PJ = Parties jouees        
B = Buts marquŽs        
A = Assitance        
PTS = Points        
FUS = Buts Fusillade        
AN = Buts Avantage Numerique        
DN = Buts Desavantage Numerique        
PUN = Punitions        
BG = But Gagnant        
JM = Joueur du match        
BA = Buts AccordŽs        
MOY = Moyenne Buts Par Match        
TFUS = Tirs Reu en Fusillade        
BFUS = Buts AccordŽs en Fusillade        
%FUS = % Arrt en Fusillade        
* = Sorti du match par l'arbitre (Possibilite suspension)      
x = Sorti du match pour 3 punitions dans le meme match      
Bƒ = But ƒgalisateur        
BL = Blanchissage